Emma Knoops vind het belangrijk om te laten zien dat vrouw zijn niet gelijk staat aan moeder zijn. Ze richtte het initiatief Geen kind, prima toch? op, lees hier haar verhaal:

“Ach meid, je bent nog zo jong! Die kinderwens komt later nog wel.” Of niet denk ik dan… En dat zou ook prima moeten zijn. Stom, dat mensen blijkbaar de behoefte voelen om mijn mening om te buigen in die van henzelf.

We leven in een maatschappij waar de vraag ‘Heb je kinderen?’ standaard aan een vrouw wordt gesteld. Terwijl tegenwoordig 1 op de 5 vrouwen kiest voor een leven zonder kinderen. Ik merk dan ook dat er nog steeds een groot taboe heerst op dit thema.

Het lezen van ‘Echte vrouwen krijgen een kind’ gaf mij nog meer de kracht om me in te gaan zetten voor verandering.

Momenteel zit ik in mijn afstudeerjaar van grafisch en ruimtelijk ontwerp op het AKV St.Joost in Breda. Als ontwerper wil ik het negatieve beeld van bewust kinderloze vrouwen in de maatschappij ombuigen naar een positief standaard beeld in de maatschappij.

Als ontwerper wil ik het negatieve beeld van bewust kinderloze vrouwen in de maatschappij ombuigen naar een positief standaard beeld in de maatschappij.

Als oplossing wil ik met een tegenbeweging komen. Met deze beweging wil ik op komen voor de bewust kinderloze vrouwen. Laten zien dat vrouw zijn niet gelijk staat aan moeder zijn.

Mijn project is geslaagd wanneer er een nieuwe norm in de maatschappij is ontstaan, namelijk: de kindvrije vrouw/het kindvrije stel. Dat een leven zonder kinderen geaccepteerd wordt en we ons hier niet meer voor hoeven te verantwoorden.

Kom meer te weten over dit initiatief dat wij van harte steunen:

Volg Emma via Instagram: emmaknoops en wordt lid van de Facebookgroep ‘Geen kind, prima toch?’.

Download de PDF van haar afstudeerproject.